Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Informacje

Wynalazczość w Małopolsce w latach 2015-2021

Wynalazczość w Małopolsce w latach 2015-2021

W Małopolsce w latach 2015-2021 zgłoszono 2822 wynalazki, 663 wzory użytkowe, udzielono 2238 patentów oraz przyznano 533 prawa ochronne na wzory użytkowe.
Czy małopolskie firmy inwestują w rozwój pracowników?

Czy małopolskie firmy inwestują w rozwój pracowników?

Rozwój i modernizacja gospodarki wiąże się bezpośrednio ze zmianami technologicznymi, zmianami w procesach wytwórczych, unowocześnianiem maszyn i urządzeń, powszechną cyfryzacją procesów produkcji, jak również procesami zarządczymi i decyzyjnymi.
Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim

Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim

Obraz działalności oraz sytuację trzeciego sektora w Małopolsce prezentuje raport Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt. „Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim”.
Wpływ sytuacji gospodarczej i międzynarodowej na działalność podmiotów

Wpływ sytuacji gospodarczej i międzynarodowej na działalność podmiotów

Badanie obejmujące 1200 podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego przeprowadzono w maju 2022 roku.
Zjawisko przemocy w rodzinie. Realizacja Niebieskich Kart

Zjawisko przemocy w rodzinie. Realizacja Niebieskich Kart

Badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego dotyczy zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie procedur związanych z realizacją Niebieskich Kart.