Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Informacje

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Pomiar wskaźnika pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.
Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Właściwie zaplanowanie badań ewaluacyjnych stanowi ważny etap w procesie zarządzania funduszami europejskimi.