Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zlecił firmie ASM Research Solutions Strategy Sp. z o. o. przeprowadzenie badania pn. Ewaluacja w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem badania jest pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu, którego obowiązek pomiaru wynika z wytycznych Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o współpracę z Wykonawcą badania, którego przedstawiciel skontaktuje się z Państwem telefonicznie, aby krótko porozmawiać w zakresie ww. tematu. Zapewniamy poufność, zebrane od Państwa informacje zostaną zaprezentowane w formie zbiorczego opracowania gwarantującego anonimowość. 

Z góry dziękujemy za pomoc i wzięcie udziału w badaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z listem intencyjnym w tej sprawie.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 RODO