Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Informacje

Stan i struktura ludności w Małopolsce

Stan i struktura ludności w Małopolsce

Jednym z problemów, z jakimi mierzyć się muszą kraje europejskie jest upowszechnienie zjawiska starzenia się społeczeństw. Jak kształtuje się ten problem w Małopolsce?
Wybory do sejmiku województwa – frekwencja wyborcza w Małopolsce

Wybory do sejmiku województwa – frekwencja wyborcza w Małopolsce

Obywatele wybierali przedstawicieli do sejmików wojewódzkich, rad gmin, powiatów, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.