Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Zakończyło się badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Zakończyło się badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+. Jego owocem jest raport, który odpowiada na pytania czy seniorzy mają dostęp do internetu i urządzeń cyfrowych? Czy i jak często z nich korzystają? Jakie są kluczowe bariery w dostępie oraz w samym użytkowaniu internetu? Jakie aktywności cyfrowe najczęściej podejmują małopolscy seniorzy? Jak oceniają swoje umiejętności cyfrowe? Jakie formy szkoleń preferują? Czy są zagrożeni cyberprzestępczością?  

Głównym celem badania było oszacowanie skali zjawiska wykluczenia cyfrowego osób starszych w Małopolsce oraz wskazanie kierunków i sposobów kształtowania kompetencji cyfrowych Małopolan 55+.

Seniorzy aktywni w sieci

Główny wniosek, jaki wynika z badania pokazuje, że większość Małopolan po 55. roku życia korzysta z internetu i urządzeń elektronicznych. Badania ilościowe potwierdzają, że aż 9 na 10 seniorów w wieku 60–74 lat jest aktywnych w sieci. Jednocześnie niemal 1/3 seniorów z najstarszej grupy wiekowej (tj. powyżej 75. roku życia) wskazała, że nie korzysta z internetu wcale.

Seniorzy są obecni w sieci głównie dzięki swoim telefonom komórkowym z ekranem dotykowym. Z uwagi na występujące częściej w tej grupie wiekowej problemy ze wzrokiem czy manualne, narzędziami wygodniejszymi do obsługi byłyby laptopy czy komputery stacjonarne – te z kolei są zdecydowanie mniej dostępne na własność w zamieszkiwanych gospodarstwach domowych.

Najczęściej wskazywaną przez seniorów aktywnością w sieci wśród małopolskich seniorów jest korzystanie z e-komunikatorów – z aplikacji typu WhatsApp, Messenger czy Skype korzysta 74% respondentów w wieku 60–74 lat i 41% powyżej 75. roku życia. Seniorzy doceniają je za możliwość bezpłatnego kontaktu z bliskimi oraz stosunkowo łatwy i szybki proces instalacji tego typu aplikacji, np. na smartfonie. Osoby starsze bardzo często korzystają też z mediów społecznościowych (głównie Facebooka) – 62% respondentów w wieku 60–74 lat i 36% powyżej 75. roku życia.

Kompetencje i nowe technologie

Seniorzy podchodzą w sposób bardzo praktyczny do zdobywania wiedzy na temat świata cyfrowego – korzystają z tych obszarów i usług, które są im niezbędne do zaspokajania bieżących potrzeb. Zależy im na: podstawach obsługi komputera czy smartfona, instalacji i korzystaniu z komunikatorów internetowych, zakładaniu mejla, wyszukiwaniu informacji, korzystaniu z portali społecznościowych.

Ponadto seniorzy chcą nabywać umiejętności cyfrowe, takie jak: rejestracja wizyty u lekarza, sprawdzenie wyników badań, obsługa e-recept, założenie i obsługa internetowego konta bankowego, robienie zakupów internetowych, opłaty, rachunki internetowe, kupno i rezerwacja biletów (na komunikację publiczną, do instytucji kultury), założenie i obsługa profilu zaufanego, instalacja i korzystanie z mObywatela, korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo seniorów

Większość seniorów, dzięki różnego rodzaju komunikatom ostrzegawczym usłyszanym w mediach, od rodziny, znajomych czy też w trakcie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, zdaje sobie sprawę z potencjalnych oszustw internetowych i chce zdobywać większą wiedzę jak radzić sobie z tym problemem.

Okazuje się, że Małopolanie 55+ nie mają tendencji do uzależniania się od internetu, nie są też otwarci na nawiązywanie nowych znajomości przez internet. Nie szukają kontaktu z obcymi w świecie wirtualnym i wykazują względem osób, których nie znają z rzeczywistego świata, wysoki poziom nieufności czy obojętności.

Więcej interesujących wniosków, liczb i danych w raporcie. Zapraszamy!