Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej
  • prowadzimy badania, statystyki, publikujemy raporty

  • organizujemy konferencje, warsztaty, debaty publiczne

  • jesteśmy aktywni w social mediach:

Informacja

Stan i struktura ludności w Małopolsce

Stan i struktura ludności w Małopolsce

Jednym z problemów, z jakimi mierzyć się muszą kraje europejskie jest upowszechnienie zjawiska starzenia się społeczeństw. Jak kształtuje się ten problem w Małopolsce?

Raport

Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie prace końcowe nad badaniem kompetencji cyfrowych Małopolan 55+.

Ewaluacja

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Pomiar wskaźnika pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.

Spotkanie

Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja miała na celu przyjrzenie się problemom i potrzebom społeczności młodych Małopolan.

rady seniorów w Małopolsce w 2023 roku

35 rad seniorów funkcjonowało w małopolskich gminach
29 rad seniorów wzięło udział w naszym badaniu
22 rady przyznały, że gminy podjęły działania z ich inicjatywy

Nasze doświadczenie

Od 2017 roku zajmujemy się prognozowaniem i monitorowaniem zmian gospodarczych i społecznych w regionie. Tworząc raporty współpracujemy z wieloma ekspertami i instytucjami, prowadzimy statystyki, przygotowujemy analizy, pozyskujemy dane z innych instytucji badawczych, opracowujemy rekomendacje i prognozy...

0
Publikacji
0
Eventów