Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Badanie opinii Małopolan 2021

W ramach 13. edycji badania opinii Małopolanie odpowiadali łącznie na 17 pytań, obejmujących takie zagadnienia jak:

 • bezpieczeństwo na drogach oraz zagrożenia występujące na drogach w miejscu zamieszkania;
 • sposób korzystania z publicznego transportu zbiorowego w czasie pandemii;
 • poziom bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej w czasie pandemii;
 • główne problemy publicznej komunikacji zbiorowej;
 • korzystanie z roweru jako środka transportu – motywacje, długość tras, czas trwania wycieczek rowerowych, korzystanie z narzędzi nawigacyjnych, dojeżdżanie do punktu startowego;
 • znajomość projektu VeloMałopolska oraz korzystanie z tras rowerowych VeloMałopolska.

Badanie telefoniczne przeprowadzono w IV kwartale 2021 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. respondentów, po 500 z każdego z sześciu subregionów.

Bezpieczeństwo i infrastruktura drogowa

 • Ponad 60% Małopolan jest zdania, że w miejscowości ich zamieszkania występuje zbyt mała liczba ścieżek rowerowych. Podobny wynik uzyskała słaba przepustowość dróg.
 • Mieszkańcy Krakowa zdecydowanie rzadziej wskazywali na problem zbyt małej liczy ścieżek rowerowych – 46%. Dla porównania w podregionie krakowskim odnotowano wynik 66%, a w podregionie oświęcimskim – 69%.
 • Według 61% Małopolan budowa nowych dróg i dbałość o infrastrukturę drogową stanowi kluczową inicjatywę z zakresu zwiększania poziomu bezpieczeństwa na małopolskich drogach. Niemal 46% wskazało na zwiększenie liczby ścieżek rowerowych.
 • Aż 9 na 10 respondentów czuje się bezpiecznie jako pasażer autobusu, Małopolanie dość pewnie czują się także w trakcie przemieszczania się samochodem – 87% deklaracji. Gorzej sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o przemieszczanie się rowerem – niemal połowa rowerzystów nie czuje się bezpiecznie na drogach w swojej miejscowości zamieszkania (47%).
 • Mieszkańcy Krakowa czują się bezpieczniej jako pasażerowie autobusu/tramwaju (96%) oraz jako piesi (82%) względem respondentów z pozostałej części regionu. Poziom bezpieczeństwa wśród rowerzystów jest z kolei najwyższy wśród mieszkańców podregionu tarnowskiego (59%). 

Transport zbiorowy w obliczu pandemii covid-19

 • W trakcie pandemii Małopolanie rzadziej korzystają z transportu publicznego – o 14 p.p. mniej w ramach dojazdu do pracy oraz o 10 p.p. mniej wskazań w sprawach prywatnych.
 • W trakcie pandemii Małopolanie najwyżej oceniają bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Na drugim miejscu uplasowały się tramwaje. Środek transportu oceniany najsłabiej to busy podmiejskie.
 • Niemal połowa mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego wskazała na potrzebę częstszego kursowania pojazdów (47%) oraz częstszych kontroli i wyższych kar za brak maseczek (46%).
 • Najczęściej wskazywanym przez osoby korzystające z transportu zbiorowego czynnikiem problematycznym są korki na drogach – 48%. Podobny wynik uzyskała za niska częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej – 46%.
 • Niemal 60% mieszkańców Krakowa korzystających z transportu zbiorowego wskazało, że główną przeszkodą jego efektywnego funkcjonowania są korki na drogach.
 • Zbyt niska częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej jest największym problemem dla mieszkańców podregionu oświęcimskiego (58%), a najmniejszym dla ankietowanych z Krakowa – 32%.

Turystyka rowerowa

 • Aż 9/10 rowerzystów wykorzystuje rower w celach turystycznych. Zamiennie z samochodem bądź komunikacją miejską w celu dojazdu do szkoły lub pracy korzysta z danego środka komunikacji ponad 1/5 rowerzystów.
 • Kraków wyróżnia się na tle pozostałych podregionów z zakresu odsetka rowerzystów dojeżdżających do pracy lub szkoły rowerem – 40% wskazań, tj. dwukrotnie więcej niż średnio respondenci z pozostałych regionów.
 • Do częstszych podróży rowerowych w celach turystycznych przekonałoby małopolskich rowerzystów więcej ścieżek rowerowych z rozbudowaną infrastrukturą – 44%. Dla 14% kwestią problematyczną jest niska jakość kultury wśród kierowców innych pojazdów.
 • Niemal połowa ankietowanych jeżdżących na rowerze preferuje wycieczki razem z rodziną i dziećmi (48%). Wyprawy samotne organizuje 1/3 rowerzystów, a 23% zabiera ze sobą przyjaciela lub partnera.
 • 47% rowerzystów korzysta z różnorodnych narzędzi i aplikacji ułatwiających wyznaczanie tras wycieczek i orientację w terenie. Więcej rowerzystów korzystających z narzędzi nawigacyjnych zamieszkuje Kraków – 70%.
 • Niemal 70% rowerzystów korzystających z narzędzi nawigacyjnych używa map Google, a ponad 1/3 posługuje się w tym celu aplikacjami na smartfon. Mapy i przewodniki rowerowe w wersji papierowej nie zostały zapomniane i nadal są w użyciu –16% wskazań.
 • Największy odsetek rowerzystów preferuje wycieczki jednodniowe – 96%. Imponujące jest, że ponad połowa małopolskich rowerzystów w trakcie jednej wycieczki rowerowej przejeżdża dystans pomiędzy 11 a 40 km, a co dziesiąty pokonuje odległość pomiędzy 41 a 100 km.
 • Niespełna 1/3 małopolskich rowerzystów zadeklarowała, że dojeżdża do punktu startowego wycieczek rowerowych pojazdem innym niż rower. Z wypożyczalni rowerowych korzysta jedynie 8% małopolskich rowerzystów.
 • 38% rowerzystów słyszała o projekcie VeloMalopolska (najwięcej wśród Krakowian – 51%), a niemal co piąty korzysta z oferowanych przez projekt tras rowerowych.
 • Największą popularnością cieszy się trasa VeloDunajec – 29%, odcinek VeloCzorsztyn – 22% oraz Wiślana Trasa Rowerowa – 21%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu oraz do obejrzenia spotu promującego turystykę rowerową w Małopolsce (wersja z audiodeskrypcją, wersja z napisami).