Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Informacje

Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie prace końcowe nad badaniem kompetencji cyfrowych Małopolan 55+.
Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja miała na celu przyjrzenie się problemom i potrzebom społeczności młodych Małopolan.
Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Właściwie zaplanowanie badań ewaluacyjnych stanowi ważny etap w procesie zarządzania funduszami europejskimi.
Reklamy w przestrzeni publicznej – opinie Małopolan

Reklamy w przestrzeni publicznej – opinie Małopolan

Celem ankiety było pozyskanie informacji o postrzeganiu przez Małopolan reklam w przestrzeni publicznej oraz znajomości usług ekonomii społecznej.
Postawy Małopolan wobec imigrantów

Postawy Małopolan wobec imigrantów

Głównym celem badania było pozyskanie opinii Małopolan względem imigrantów pochodzących z różnych kręgów kulturowych i różnych obszarów geograficznych.