Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Informacje

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Ewaluacja wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi RPO WM 2024-2020

Pomiar wskaźnika pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.
Stan i struktura ludności w Małopolsce

Stan i struktura ludności w Małopolsce

Jednym z problemów, z jakimi mierzyć się muszą kraje europejskie jest upowszechnienie zjawiska starzenia się społeczeństw. Jak kształtuje się ten problem w Małopolsce?
Wybory do sejmiku województwa – frekwencja wyborcza w Małopolsce

Wybory do sejmiku województwa – frekwencja wyborcza w Małopolsce

Obywatele wybierali przedstawicieli do sejmików wojewódzkich, rad gmin, powiatów, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie prace końcowe nad badaniem kompetencji cyfrowych Małopolan 55+.
Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja miała na celu przyjrzenie się problemom i potrzebom społeczności młodych Małopolan.