Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Właściwie zaplanowanie badań ewaluacyjnych stanowi ważny etap w procesie zarządzania funduszami europejskimi. Dlatego stworzony został Plan Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Plan wyznacza główne kierunki działań ewaluacyjnych, jak również listę badań, których wyniki i rekomendacje posłużą do usprawnianiu zarządzania, programowania i wdrażania funduszy europejskich w Małopolsce w latach 2021-2029.

Komitet Monitorujący programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027), podjął 21 listopada 2023 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji dla programu. 

Plan Ewaluacji obejmuje następujące działania przewidziane w ramach programu FEM 2021-2027, współfinansowane przez EFS+, EFRR i FST:

  • inteligentna gospodarka (badania ewaluacyjne w zakresie innowacyjności, cyfryzacji, przedsiębiorczości),
  • środowisko i energetyka (badania ewaluacyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, OZE, GOZ),
  • mobilność miejska oraz transport regionalny (badanie ewaluacyjne w zakresie transportu),
  • rynek pracy (badania ewaluacyjne m.in. w zakresie aktywizacji zawodowej, polityki migracyjnej),
  • edukacja (badania ewaluacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej, szkolnej, ponadpodstawowej, uczenia się przez całe życie),
  • włączenie społeczne (badania ewaluacyjne w zakresie m.in. aktywizacji społecznej, polityki migracyjnej),
  • obszar ochrony zdrowia (badania ewaluacyjne w zakresie aktywizacji zdrowotnej),
  • kultura i zrównoważona turystyka (badania ewaluacyjne w zakresie turystyki, kultury i rewitalizacji).
  • sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem Ewaluacji FEM 2021-2027 [pdf].