Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Wsparcie inwestycyjne małopolskich MŚP po pandemii COVID-19

Niemal 60% MŚP w Małopolsce doświadczyło poważnych, a nawet zagrażających ich działalności skutków pandemii COVID-19.

Głównym skutkiem pandemii są problemy finansowe firm, a w dalszej kolejności zaburzenie kanałów dystrybucji. Problemy finansowe dotknęły w największym stopniu średnie firmy działające w sektorze handlu, transportu, zakwaterowania, gastronomii, informacji. Problemy z kanałami dystrybucyjnymi miały najczęściej firmy małe i średnie z sektora przemysłowego.

Sytuacja małopolskich MŚP

Badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest analizą sytuacji koniunkturalnej małopolskich MŚP po pandemii. Raport zawiera ocenę stanu bieżącego i spodziewanego stanu w okresie kolejnych 3 miesięcy, ocenę stanu finansów, sytuacji kadrowej, popytu na usługi/wyroby, realizacji planów biznesowych oraz współpracy (wzajemne kontakty biznesowe, wymiana doświadczeń).

Badaniem objęto 1200 podmiotów gospodarki narodowej mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego, a w tym następujące firmy:

  • mikro – o liczbie pracujących do 9 osób (w tym samozatrudnieni);
  • małe – o liczbie pracujących od 10 do 49 osób;
  • średnie – o liczbie pracujących od 50 do 249 osób.

Ogółem tylko 7% respondentów nie odczuwa negatywnych skutków pandemii, a 34% odczuwa jedynie nieznaczne skutki. Dla 31% skutki są poważne, a dla 28% zagrażające stabilności firmy. Skutki pandemii, jakie najbardziej dały się we znaki przedsiębiorcom, to problemy finansowe (ponad 70% respondentów). Zaburzone zostały też kanały dystrybucji, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach.

W jaki sposób firmy chcą się ratować?

W raporcie można znaleźć informacje na temat planów i strategii przedsiębiorstw przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i możliwych rozwiązań w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Część przedsiębiorców musiała bowiem ograniczyć lub całkowicie zawiesić swoją działalność na skutek wprowadzonych restrykcji.

Głównym sposobem wyjścia z trudnej sytuacji jest dla firm rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności (41% respondentów). Za takim rozwiązaniem optują głownie firmy budowlane. Firmy przemysłowe nastawione są na tworzenie lub odbudowę kanałów dystrybucyjnych. 34% firm jest gotowych na zmianę modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

Około 1/3 firm posiada plan dostosowań do zmieniających się potrzeb klientów. Podobny odsetek przedsiębiorstw poszukuje nowych produktów lub usług, które mogłyby stanowić obszar ich działalności. Firmy planujące podjęcie działań związanych z likwidacją skutków pandemii oczekują wsparcia finansowego głównie w postaci bezzwrotnej dotacji.

Więcej w raporcie.