Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Przedsiębiorczość wśród młodych Małopolan. Infografiki

Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? Przedsiębiorczość to termin wieloznaczny, zazwyczaj kojarzony ze światem gospodarki, biznesem i pieniędzmi.

Tymczasem pod tym pojęciem kryje się również zestaw kompetencji i umiejętności, który pozwala na podejmowanie inicjatywy, ryzyka, wykorzystywanie nadarzających się szans, generowanie korzyści i kreowanie innowacji. Chcąc wzmacniać takie postawy u dzieci i młodzieży, w małopolskich szkołach realizowany jest program zajęć dodatkowych występujący pod nazwą Podstawy przedsiębiorczości. Zajęcia te mają w swoim zamyśle uzupełniać luki kompetencyjne, uczyć krytycznego i logicznego myślenia, dostarczać wiedzy na temat sposobów realizacji planów przedsiębiorczych.

Raport Przedsiębiorczość młodych Małopolan przybliża problematykę związaną z nauczaniem przedsiębiorczości w szkołach, oczekiwaniami oraz postawami dzieci i młodzieży co do sposobów i jakości pozyskiwanej wiedzy na temat przedsiębiorczości. O opinie na temat nauczania przedsiębiorczości zostali poproszeni nauczyciele, doradcy zawodowi, dzieci, młodzież, studenci
i szerzej absolwenci szkół, przedstawiciele środowisk instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Większość z nich jest zgodna co do tego, że lekcje przedsiębiorczości należy zreorganizować, położyć większy nacisk na rozwój kompetencji i świadomości ekonomicznej. Równie ważny aspekt stanowi konieczność wsparcia nauczycieli w procesie realizacji tego typu zajęć zarówno w sposób merytoryczny (angażowanie w proces nauczania instytucji zewnętrznych, firm, ale również rozbudowa sieci wsparcia poprzez tworzenie bazy kursów i szkoleń),  jak i techniczny (wykorzystywanie nowych technologii, korzystanie z metod pracy warsztatowej, baz wiedzy itp.).

Najważniejsze dane w formie infografik: