Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Obszary wiejskie i ich potencjał – podsumowanie konferencji

Druga konferencja #Małopolska lokalna, za nami. Paneliści, eksperci oraz przedstawiciele różnych instytucji, spotkali się 4 października w Nowym Targu, by rozmawiać o potencjale obszarów wiejskich w Małopolsce. Z racji miejsca spotkania, szczególnie podkreślano charakter obszarów wiejskich i małych miejscowości w Małopolsce południowej.

Konferencje rozpoczął wykład prof. dr hab. Moniki Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, „Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce”. Jej wystąpienie zawierało analizę procesów ludnościowych, problemu dezagraryzacji oraz spójności obszarów wiejskich w Małopolsce i na tle procesów zachodzących w całym kraju. Profesor Stanny wzięła następnie udział w panelu.

Możliwości Małopolski południowej tkwią nie tylko w tradycji

Paneliści, wśród których znaleźli się także Grzegorz Watycha – burmistrz Miasta Nowy Targ, Jacek Lelek – burmistrz Miasta Stary Sącz oraz dr Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, dyskutowali o czynnikach wpływających na rozwój miejscowości i obszarów wiejskich w Małopolsce południowej. Goście zgodzili się co do znaczenia turystyki, jako jednego z głównych stymulatorów rozwoju obszarów położonych na południe od Krakowa. Podkreślali też, jak ważna jest ochrona zasobów naturalnych i kulturowych tego regionu, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom nowoczesnych rozwiązań, takich jak rozbudowa połączeń komunikacyjnych do odległych zakątków regionu, czy dostęp do szybkiego internetu dla mieszkańców.

Komunikacja z lokalną społecznością za pomocą nowatorskich sposobów

W ramach konferencji publiczność miała również okazję zapoznać się z wystąpieniem inspiracyjnym przygotowanym przez Macieja Kabrońskiego z Polskiej Grupy Infograficznej. Celem wystąpienia było zainspirowanie przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji do komunikowania się ze społecznością za pomocą precyzyjnej informacji oraz niebanalnego obrazu.

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu Rafał Poniewski przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencji towarzyszył Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.