Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Konferencja „Miasto otwarte na zmiany”

Czy małopolskie miasta są otwarte na zmiany? Jak kształtować przestrzeń, by była przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców? Jak zieleń wpływa na jakość i warunki życia w mieście? Czy mieszkańcy miast są gotowi, by samemu kreować własne otoczenie?

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podjęli eksperci podczas konferencji „Miasto otwarte na zmiany”, organizowanej przez Województwo Małopolskie 1 marca 2019 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Konferencja miała formę debaty, w której główny nacisk został położony na dwa zagadnienia:

  • jak budować przyjazną, „zieloną” przestrzeń do życia w mieście,
  • jak zachęcić mieszkańców do angażowania się w kształtowanie przestrzeni miejskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, które do miejskiej przestrzeni podchodzą w sposób praktyczny, a więc aktywiści miejscy, urbaniści, przedstawiciele samorządu, działacze stowarzyszeń, które kreują oddolne inicjatywy poprawiające jakość życia w mieście.

Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z kształtowaniem przestrzeni w mieście. Zaproszeni goście podzielili się też nowatorskimi rozwiązaniami wpływającymi na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz estetykę miejskich terenów.

Agenda konferencji: