Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Strategia na nowe czasy, Małopolska i jej wyzwania – podsumowanie konferencji

W Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka odbyła się konferencja „Małopolska – strategia na nowe czasy”, zorganizowana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Motywem przewodnim konferencji była dyskusja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz związanych z nią strategicznych wyzwań dla Małopolski, będących skutkami pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie.

Elementem wprowadzającym w tematykę konferencji była „Refleksja na temat katalizatorów zmian w regionie” – rozmowa moderatora konferencji, redaktora Zbigniewa Bartusia z gospodarzem regionu, Witoldem Kozłowskim. Marszałkiem Województwa Małopolskiego mówił o działaniach Samorządu Województwa, które pozwoliły Małopolsce poradzić sobie ze skutkami pandemii oraz opanować kryzys uchodźczy w związku z wojną za wschodnią granicą kraju.

Na wstępie poruszono temat Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jako narzędzia zarządzania regionem, Funduszy Europejskich jako skutecznego narzędzia niwelowania negatywnych skutków gospodarczych i społecznych pandemii oraz źródła pomocy dla ukraińskich uchodźców. Mówiono także o skuteczności Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i Małopolskiej Tarczy Humanitarnej oraz o ich wpływie na gospodarkę i jakość życia mieszkańców.

Konferencja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich pt. „Gospodarka – czy i kiedy Feniks odrodzi się z popiołów”, poświęcony został szeroko pojętym zagadnieniom gospodarczym, wpływowi dynamicznej sytuacji geopolitycznej na zjawiska życia gospodarczego, społecznego Polski i jej regionów oraz perspektywom zmian i trendów wywołanych tymi zjawiskami.

Do dyskusji panelowej zaproszeni zostali dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Kierownik Zespołu foresightu gospodarczego, dr Krzysztof Jakóbik – Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, profesor nauk ekonomicznych Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz dr hab. prof. UEK Marcin Zawicki  Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Paneliści rozmawiali na temat nowych trendów w gospodarce, m.in. automatyzacji i robotyzacji, rozwoju e-usług m.in. w obszarze medycyny i administracji publicznej oraz budowie efektywnych platform współpracy na linii przedsiębiorcy – samorząd – świat nauki. Uczestnicy podejmowali też zagadnienia dotyczące zmian społecznych związanych z napływem uchodźców z Ukrainy, wyzwań z jakimi mierzą się samorządy w tym zakresie, a także postrzegania rynku przez instytucje otoczenia biznesu.

Druga dyskusja panelowa – „Rewolucja czy ewolucja – co czeka małopolski rynek pracy w najbliższym dziesięcioleciu?” – była spojrzeniem na rynek pracy przez pryzmat między innymi wyzwań stojących przed pracodawcami, rozwoju nowych technologii czy zmian w związku z napływem potencjalnych pracowników z Ukrainy.

W panelu wzięli udział: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, popularyzator nauki, Marek Łukasik – Członek Zarządu Lewiatan Małopolska Sp. z o.o., Kamil Wiatr z Agencji zatrudnienia ATERIMA WORK z Krakowa oraz dr hab. prof. UW Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Eksperci poruszyli tematy dotyczące pracodawców i ich aktualnych problemów, takich jak zarządzanie różnorodnymi zespołami. Rozmawiano też o rozwoju branż, które maja szansę zaistnieć w wyniku pandemii oraz napływu uchodźców – potencjalnych pracowników z Ukrainy. Goście odpowiadali też na pytania o trendy w rozwoju nowych technologii oraz innowacji w pracy, takich jak skrócenie tygodnia pracy, czy rozwiązania ułatwiające zdalne zarządzanie.

Jednym z elementów konferencji były flesze analityczne prezentujące wyniki badań dotyczących sytuacji małopolskich przedsiębiorców wobec obecnej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej, a także rynku pracy w rzeczywistości postpandemicznej. Badania przygotował zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Fot. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego