Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Stan i struktura działalności wynalazczej w latach 2016-2022

Województwo małopolskie jest jednym z czołowych regionów w zakresie innowacyjności w Polsce. Według unijnej klasyfikacji (Regional Innovation Scoreboard 2023) Małopolska zajęła drugie miejsce wśród regionów NUTS-2, zaraz za regionem warszawskim stołecznym.

Również w zestawieniu dotyczącym własności intelektualnej Małopolska jest jednym z krajowych liderów. W najnowszym raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, skupiono się na analizie czterech form praw własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, patentów oraz praw ochronnych na wzory użytkowe. W każdym z nich Małopolska była w czołowej trójce.

W 2022 roku zgłoszono 345 wynalazki, 84 wzory użytkowe, udzielono 213 patenty oraz 42 prawa ochronne na wzory użytkowe. Niestety, podobnie jak kraju, dynamika w przeciągu ostatnich kilku lat jest spadkowa.

Poza analizami międzyregionalnymi dokonano również zestawienia na poziomie powiatów. Najkorzystniej sytuacja prezentuje się w miastach na prawach powiatu, Zachodniej Małopolsce oraz w powiatach położonych w sąsiedztwie Krakowa – Krakowski Obszar Metropolitalny.

Pobierz plik PDF

Autor

Filip Bodziarczyk

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2023

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

innowacyjność

Słowa kluczowe