Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Ocena wpływu działań w ramach 4 osi RPO WM na lata 2014-2020

Ocena ex-post wpływu projektów wspartych w ramach 4. osi RPO WM 2014 - 2020 na rozwój nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkanców Małopolski i wpływającego na poprawe jakości ich życia.

Głównym celem badania była kompleksowa ocena wpływu projektów wspartych w 4. osi RPO WM na rozwój nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu i wpływającego na poprawę jakości ich życia. W badaniu zastosowano podejście ewaluacyjne bazujące na teorii, uzupełnione studiami przypadku w 3 małopolskich gminach oraz elementami opisowego planu badawczego.

Metodyka badawcza obejmowała:

  • analizę danych zastanych,
  • wywiady pogłębione,
  • ankietę z mieszkańcami,
  • ankietę z gminami,
  • ankietę z ośrodkami pomocy społecznej,
  • ankietę z przedsiębiorcami,
  • studia przypadku,
  • analizy przestrzenne,
  • warsztat ewaluacyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym, a także z broszurą informacyjną i studiem przypadków.

Pobierz plik PDF

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2024

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

środowisko

Słowa kluczowe