Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2022 roku

Raport prezentuje sytuację związaną z rozwojem handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2022 roku. Uwzględniono podział na województwa oraz powiaty Małopolski. Zaprezentowane wskaźniki dotyczyły importu i eksportu ze wskazaniem na partnerów handlowych i przedmiot wymiany. Poszczególne zestawienia przedstawiono w walucie euro. Dane obejmują głównie lata 2021–2022 z kilkoma wyjątkami, gdy zaprezentowane zostały wyniki w dłuższej perspektywie czasowej, np. w kohortach 5-letnich.

Eksport i import w 2022 roku

wartość dóbr i usług, które wyeksportowano w 2022 roku wyniosła:

  • 15,7 mld euro z Małopolski, czyli o 26% więcej niż rok wcześniej
  • 341,8 mld euro z Polski, co oznacza wzrost o ponad 20%

wartość dóbr i usług, które zostały sprowadzone w 2022 roku wyniosła:

  • 18,5 mld euro do Małopolski, czyli wzrost o 36% względem roku poprzedniego
  • 357,3 mld euro do Polski, tj. wzrost o 27% rok do roku

Małopolska na tle Polski

udział Małopolski w krajowym eksporcie i imporcie wzrósł:

  • do poziomu 4,6% w eksporcie (o 0,2 p.p. więcej niż w 2021 roku)
  • do 5,2% w imporcie (0,4 p.p. więcej niż w 2021 roku)

Małopolska w 2021 roku zajęła 6. miejsce w kraju pod względem wielkości eksportu i importu. Saldo handlu zagranicznego Polski było ujemne i wyniosło -15,5 mld euro (+2,5 mld euro w 2021 roku). Małopolska uzyskała ujemny bilans handlowy -2,8 mld euro (-1,1 mld euro w 2021 roku).

Zapraszamy do lektury raportu. 

Pobierz plik PDF

Autor

Filip Bodziarczyk

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2024

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

handel zagraniczny