Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Dostosowanie żłobków do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Badanie miało na celu zebranie informacji na temat dostosowywania żłóbków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością. Jednocześnie jego celem była identyfikacja potrzeb i problemów, jakie napotykają rodzice tych dzieci.

Dane te posłużą do przygotowania konkursu, którego celem będzie wsparcie podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 w dostosowaniu istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością lub nią zagrożonych.

Działania te mają doprowadzić do zwiększenia m.in. w małopolskich placówkach liczby miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością i umożliwić rodzicom oraz opiekunom godzenie życia prywatnego z zawodowym.

W badaniu podjęto próbę zbadania perspektywy zarówno placówek świadczących opiekę, jak i rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Pobierz plik PDF

Autor

Agata Welchar

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2024

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

warunki życia