Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Badanie opinii Małopolan. Reklamy w przestrzeni publicznej. Ekonomia społeczna

Głównym celem dwóch ankietyzacji w ramach badania opinii mieszkańców Małopolski, przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca oraz sierpnia i września 2023 roku było pozyskanie informacji o postrzeganiu reklam w przestrzeni publicznej oraz znajomości usług ekonomii społecznej. 

W niniejszej edycji badania skupiono uwagę na postrzeganiu reklam w przestrzeni publicznej oraz znajomości usług ekonomii społecznej. Wyniki przeprowadzonych analiz posłużą ocenie prowadzonych polityk publicznych oraz będą przydatne w identyfikacji punktowych obszarów interwencji polityki regionalnej.

Zasięg przestrzenny badania opinii każdorazowo objął teren całego województwa małopolskiego, z uwzględnieniem wszystkich 6 małopolskich podregionów, zgodnie z delimitacją przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), tj.:

  • podregion miasto Kraków;
  • podregion krakowski (powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki);
  • podregion nowosądecki (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz);
  • podregion nowotarski (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański);
  • podregion oświęcimski (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki);
  • podregion tarnowski (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, miasto Tarnów).

W każdym z wymienionych powyżej obszarów terytorialnych wielkość próby badawczej wyniosła co najmniej 400 respondentów.

Pobierz plik PDF

Autor

Barbara Surmacz

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2023

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

społeczeństwo

Słowa kluczowe